Το Kick-off meeting για το EASME/EMFF/2016/1.2.1.4 – “Blue Labs: innovative solutions for maritime challenges”, «Lab4Dive – Mobile Smart Lab for Augmented Archaeological Dives» .

Christophoros/ 22 Μαΐου, 2017/ Νεα Και Εκδηλωσεις

Η εναρκτήρια συνάντηση για το EASME/EMFF/2016/1.2.1.4 – “Blue Labs: innovative solutions for maritime challenges”, «Lab4Dive – Mobile Smart Lab for Augmented Archaeological Dives» πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2017 στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του έργου “Lab4Dive” δόθηκαν κάποιες γενικές πληροφορίες (σχετικά με τη διάρκεια και τον προϋπολογισμό του έργου), παρουσιάστηκαν οι εταίροι, ενώ έγινε εκτενής αναφορά στους Γενικούς και Ειδικούς Στόχους. Επιπρόσθετα, επεξηγήθηκαν τα Αναμενόμενα Αποτελέσματα, η Εκμετάλλευση και η Βιωσιμότητα, ενώ προβλήθηκαν οι Τεχνικοί Στόχοι και ο Προγραμματισμός για την υλοποίηση του έργου. Ακολούθησε η προβολή του του τεχνικού υποβάθρου από το Πανεπιστήμιο της Ανκόνα και του τεχνολογικού υποβάθρου από την εταιρία 3D Research (του Πανεπιστημίου της Καλαβρίας). Η παρουσίαση έκλεισε με την επίδειξη των χώρων όπου θα πραγματοποιηθούν τα δοκιμαστικά των προγραμματισμένων ερευνών πεδίου, ακολουθούμενη από την προβολή ενός video για το Augmented Diving.

Share this Post