Ελληνικό Ινστιτούτο Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών (Ι.Ε.Ν.Α.Ε)

Christophoros/ 22 Μαΐου, 2017/ Συμμετεχοντες στο προγραμμα

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών (ΙΕΝΑΕ) ιδρύθηκε το 1973 και είναι ένα ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που στόχο έχει την οργάνωση αρχαιολογικών ερευνών στην Ελλάδα και την παροχή βοήθειας στο Ελληνικό Κράτος για τη διατήρηση, μελέτη και προβολή της εθνικής θαλάσσιας κληρονομιάς. Το Ι.Ε.Ν.Α.Ε. πραγματοποιεί ανεξάρτητες επιστημονικές έρευνες, υπό την εποπτεία ή σε συνεργασία με το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού

Read More

3D Research SRL

Christophoros/ 22 Μαΐου, 2017/ Συμμετεχοντες στο προγραμμα

Η 3D Research είναι μια spin – off εταιρεία του Πανεπιστημίου της Καλαβρίας, η οποία ιδρύθηκε το 2008 από μια ομάδα ερευνητών του Τμήματος Μηχανικής, Ενέργειας και Διοίκησης.  Η spin – off εταιρεία επωφελείται από τις ικανότητες και τις δεξιότητες των μελών της στους τομείς Computer Graphics, Computational Graphics, Τρισδιάστατης Αναπαράστασης και Μοντελοποίησης, Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας στους κλάδους της

Read More

Πανεπιστήμιο της Ανκόνα (Università Politecnica delle Marche)

Christophoros/ 22 Μαΐου, 2017/ Συμμετεχοντες στο προγραμμα

Το Πανεπιστήμιο της Ανκόνα ιδρύθηκε το 1969, εδρεύει στην Ανκόνα αλλά γεωγραφικά ανήκει στην περιφέρεια Marche. Έχει 5 Σχολές (Γεωπονική, Οικονομικών, Μηχανικών, Ιατρική και Χειρουργική και Επιστημών),ο αριθμός των φοιτητών ανέρχεται στους 17.000 περίπου, στελεχώνεται από 545 καθηγητές και ερευνητές, ενώ έχει ακόμα 565 άτομα τεχνικό και διοικητικό προσωπικό. Το ακαδημαϊκό πρόγραμμα περιλαμβάνει 39 μαθήματα πτυχίου,9 πρώτου και δεύτερου βαθμού

Read More

Atlantis Συμβουλευτική A.E.

Christophoros/ 22 Μαΐου, 2017/ Συμμετεχοντες στο προγραμμα

Η  Atlantis Συμβουλευτική είναι μια ιδιωτική εταιρία (έτος ιδρύσεως 1992), που αποτελείται από ένα εξειδικευμένο προσωπικό 20 ατόμων (μηχανικοί, οικονομολόγοι, επιστήμονες πληροφορικής και τεχνολογίας). Η εταιρία έχει εμπειρία στη διοίκηση και εφαρμογή εθνικών και διεθνών προγραμμάτων στους τομείς της βιώσιμης διατίμησης του υποθαλάσσιου αρχαιολογικού τουρισμού, ICT research, καινοτόμου πολιτικής, καινοτόμου χρηματοδότησης (π.χ.  Business Angels Networks), αξιολόγησης και αποτίμησης των επιπτώσεων

Read More