Ελληνικό Ινστιτούτο Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών (Ι.Ε.Ν.Α.Ε)

Christophoros/ 22 Μαΐου, 2017/ Συμμετεχοντες στο προγραμμα

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών (ΙΕΝΑΕ) ιδρύθηκε το 1973 και είναι ένα ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που στόχο έχει την οργάνωση αρχαιολογικών ερευνών στην Ελλάδα και την παροχή βοήθειας στο Ελληνικό Κράτος για τη διατήρηση, μελέτη και προβολή της εθνικής θαλάσσιας κληρονομιάς.

Το Ι.Ε.Ν.Α.Ε. πραγματοποιεί ανεξάρτητες επιστημονικές έρευνες, υπό την εποπτεία ή σε συνεργασία με το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Αποτελείται από περισσότερα από 150 μέλη, τα οποία διαθέτουν ποικίλα ακαδημαϊκά διαπιστευτήρια και τα οποία προσφέρουν εθελοντική εργασία. Η επιστημονική και τεχνική εξειδίκευση του Ι.Ε.Ν.Α.Ε. παρέχει γερά θεμέλια για τη προβολή της υποβρύχιας αρχαιολογίας στην Ελλάδα αλλά και πέρα από αυτήν. Επιπρόσθετα, το μη-κυβερνητικό καθεστώς του Ι.Ε.Ν.Α.Ε. και η υποστήριξή του από ιδιωτικά κεφάλαια του προσφέρουν μια ευελιξία που δεν υπάρχει στους περισσότερους γραφειοκρατικούς οργανισμούς.

Το Ινστιτούτο διεξάγει από την ίδρυση του επιστημονικές έρευνες, που καλύπτουν τις περισσότερες περιόδους της ελληνικής θαλάσσιας ιστορίας. Οι πολύπλευρες δραστηριότητές του περιλαμβάνουν έρευνες, ανασκαφές, εκπαιδεύσεις, δημοσιεύσεις και συνεργατικά ερευνητικά προγράμματα με άλλα ιδρύματα από όλη την Ευρώπη .

Τα τελευταία χρόνια το Ι.Ε.Ν.Α.Ε. πραγματοποιεί δύο πολύ σημαντικά υποβρύχια αρχαιολογικά προγράμματα, ένα στον Παγασητικό και ένα στον Αργοσαρωνικό Κόλπο. Δύο ακόμη υποβρύχια αρχαιολογικά προγράμματα διεξάγονται σε συνεργασία με την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων: το πρώτο στη Σαλαμίνα και το δεύτερο στο Νότιο Ευβοϊκό Κόλπο. Στη πορεία των πρόσφατων ερευνών σημαντικά ναυάγια και βυθισμένοι οικισμοί/λιμενικές εγκαταστάσεις της Μυκηναϊκής, Κλασικής, Ρωμαϊκής και Βυζαντινής περιόδου ήρθαν στο φως, προσθέτοντας σπουδαία στοιχεία/αποδείξεις  για τους αρχαίους θαλασσοπόρους και το ναυτικό εμπόριο.

Επιπρόσθετα, πέρα από τα ερευνητικά προγράμματα που προαναφέρθηκαν, το Ι.Ε.Ν.Α.Ε. προσπαθεί, μέσα από κατάλληλες δραστηριότητες, να κεντρίσει το ενδιαφέρον του κοινού για την εθνική πολιτισμική κληρονομιά. Συνεπώς, έχει οργανώσει αρκετές εκθέσεις και σεμινάρια σχετικά με την έρευνα και την προστασία της Ελληνικής θαλάσσιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Όλες αυτές οι εκδηλώσεις συνοδεύτηκαν από διαλέξεις για τα διεξαγόμενα ερευνητικά προγράμματα του Ι.Ε.Ν.Α.Ε.

Επιπλέον, μέχρι σήμερα, το Ι.Ε.Ν.Α.Ε. έχει εκπαιδεύσει ένα μεγάλο αριθμό νέων αρχαιολόγων στις μεθόδους της θαλάσσιας αρχαιολογικής έρευνας μέσα από σεμινάρια του Ινστιτούτου, υποβρύχιες ανασκαφές και εκπαιδευτικά προγράμματα. Από το 1989 το Ι.Ε.Ν.Α.Ε. εκδίδει κάθε χρόνο το επιστημονική εφημερίδα ΕΝΑΛΙΑ, σε ελληνική και αγγλική γλώσσα. Πρόκειται για τη μόνη εξειδικευμένη εφημερίδα με αντικείμενο την υποβρύχια και ναυτική αρχαιολογία στην Ελλάδα και μία από τις ελάχιστες σε όλο τον κόσμο. Η εφημερίδα ΕΝΑΛΙΑ επικεντρώνεται στα επιστημονικά ερευνητικά προγράμματα που πραγματοποιούνται από Έλληνες και ξένους αρχαιολόγους, διάφορα ζητήματα που αφορούν το Ινστιτούτο, άλλα θαλάσσια αρχαιολογικά ινστιτούτα και κριτικές βιβλίων.

Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί 11 τόμοι των επιστημονικών εφημερίδων ΕΝΑΛΙΑ, καθώς και 2 Παραρτήματα. Επίσης έχουν κυκλοφορήσει κατάλογοι εκθέσεων και πρακτικά συνεδρίων. Το ΙΕΝΑΕ διατηρεί στενούς δεσμούς με ιδρύματα και ερευνητές στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.

Η υποστήριξη του Ινστιτούτου προέρχεται από τέσσερις βασικές πηγές:

  • Ιδιωτικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς (ναυτιλιακά, τράπεζες κτλ.).
  • Ινστιτούτα και οργανισμοί δημόσιου τομέα, όπως το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Τοπικές Κυβερνήσεις, το Ελληνικό Ναυτικό και άλλοι.
  • Η Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • Δωρεές και χορηγίες από ιδιώτες.
Share this Post